O nama

White Bridge Asset management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima s privatnom ponudom namijenjen isključivo kvalificiranim i profesionalnim ulagačima.
Tomislav Šerić Vlasnik društva
Feđa Krivošić Predsjednik uprave
Ivan Glavaš Član uprave
Dopustite nam da Vam pomognemo uspostaviti investicijsko rješenje za Vaše potrebe.
 • Datum osnivanja: Rješenjem Agencije 07.05.2020.
  (KLASA: UP/I 972-02/20-01/09,URBROJ: 326-01-40-42-20-25) odobreno je osnivanje i rad Fonda.
 • Sjedište: Šetalište P. Preradovića 3, 31000 Osijek
 • OIB: 24139029403
 • MBS: 081208375, Trgovački sud u Osijeku
 • Temeljni kapital: 1.250.000,00 kn; u cijelosti uplaćen u novcu
 • Odobrenja za rad: HANFA
 • Djelatnosti: Društvo za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom
 • Glavni račun Društva: Zagrebačka banka Zagreb d.d., u Zagrebu,
  Broj računa: 2360000-1102741137, IBAN: HR0823600001102741137
 • Kontakt podaci: whitebridge@whitebridge-am.com

Partneri

Revizor: Russell Bedford-Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o., Selska cesta 90 B, Zagreb, OIB: 64094041583
Depozitna banka: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, OIB: 87939104217

Delegirani poslovi

Održavanje računalne i programske opreme (Base58 d.o.o., Kapucinska 31, Osijek, OIB: 93256640587) Poslovi vođenja knjigovodstva i računovodstva (VOLENS d.o.o. Sjenjak 3, Osijek OIB: 60427376229) Administrativni poslovi (OFIS, obrt za poslovne usluge, vl. Vlatka Račić, Kralja Tomislava 22, Višnjevac, OIB: 39356993099)