Postani ulagatelj

Uvjeti ulaganja

Fizičke osobe, prema zakonu, mogu biti ulagatelji na način da spadaju u kategoriju tzv. kvalificiranih ulagatelja, ali i profesionalnih (na zahtjev).

Kvalificirani ulagatelji

 • Minimalni ulog: 53.080,00 eura (samo prilikom prvog ulaganja)
 • Uvjet 1: potencijalni ulagatelji moraju pokazati da imaju dovoljno iskustva i stručnih znanja da su sposobni razumjeti rizike ulaganja u fond u kojeg se želi uložiti, te da je ta strategija u skladu s njihovim ulagačkim ciljevima
 • Uvjet 2: Moraju ispunjavati 1 od sljedeća 2 uvjeta:
  • vrijednost neto imovine im je najmanje 265.440,00 eura
  • radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji se mogu usporediti s planiranim ulaganjem

Profesionalni ulagatelji na zahtjev

 • Minimalni ulog: nije propisano
 • Uvjet 1: potencijalni ulagatelji moraju pokazati je sposoban donijeti investicijsku odluku i razumjeti rizike (procjena se radi temeljem odgovora iz upitnika)
 • Uvjet 2: Moraju ispunjavati 2 od sljedeća 3 uvjeta:
  • izvršili ste najmanje 10 transakcija značajnog volumena u svakom tromjesečju unutar godinu dana
  • vrijednost portfelja trgovanja Vam je najmanje 500.000,00 eura
  • radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji se mogu usporediti s planiranim ulaganjem