Postani ulagatelj

Uvjeti ulaganja

Fizičke osobe, prema zakonu, mogu biti ulagatelji na način da spadaju u kategoriju tzv. kvalificiranih ulagatelja, ali i profesionalnih (na zahtjev).

Kvalificirani ulagatelji

 • Minimalni ulog: 400.000,00 kn (samo prilikom prvog ulaganja)
 • Uvjet 1: potencijalni ulagatelji moraju pokazati da imaju dovoljno iskustva i stručnih znanja da su sposobni razumjeti rizike ulaganja u fond u kojeg se želi uložiti, te da je ta strategija u skladu s njihovim ulagačkim ciljevima
 • Uvjet 2: Moraju ispunjavati 1 od sljedeća 2 uvjeta:
  • vrijednost neto imovine im je najmanje 2.000.000,00 kn
  • radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji se mogu usporediti s planiranim ulaganjem

Profesionalni ulagatelji na zahtjev

 • Minimalni ulog: nije propisano
 • Uvjet 1: potencijalni ulagatelji moraju pokazati je sposoban donijeti investicijsku odluku i razumjeti rizike (procjena se radi temeljem odgovora iz upitnika)
 • Uvjet 2: Moraju ispunjavati 2 od sljedeća 3 uvjeta:
  • izvršili ste najmanje 10 transakcija značajnog volumena u svakom tromjesečju unutar godinu dana
  • vrijednost portfelja trgovanja Vam je najmanje 4.000.000,00 kn
  • radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji se mogu usporediti s planiranim ulaganjem

Predlažemo da ispunite upitnik za ulagatelja, te ga ovjerenog pošaljete Društvu na mail whitebridge@whitebridge-am.com
* ispunjavanje upitnika za ulagatelja ne povlači automatski obvezu ulaganja, kontaktirat će vas zaposlenici i javiti o daljnjem tijeku postupka ulaganja

Potrebna dokumentacija

Fizičke osobe

Pravne osobe

 • Upitnik za ulagatelje – pravne osobe
 • Zahtjev za izdavanje udjela
 • Izvadak iz registra Trgovačkog suda
 • Upitnik – podaci o stvarnim vlasnicima
 • Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje
 • Preslika izvoda žiro računa
 • Izjava o prihvaćanju rizika

Potrebno je ispravno ispuniti i potpisati obrasce, te poslati poštom ili mailom na našu adresu.

Dokumentacija >>>

Slanje dokumentacije i potvrda zaprimanja

Preuzetu dokumentaciju pošaljite
E-mail: whitebridge@whitebridge-am.com
Poštom: Šetalište Petra Preradovića, 31000 Osijek

Djelatnici White Bridge Asset Managementa će
Vas obavijestiti o zaprimljenoj dokumentaciji i uputiti na daljnje korake za realizaciju.

Nakon obrade dokumenatcije i uplate sredstava dostavit
ćemo Vam potvrdu o izdavanju udjela.