Alternativni investicijski fondovi

PDA

PDA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom specijaliziran za ulaganje u Bitcoin

Prvi otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom za ulaganje u kripto imovinu u Hrvatskoj Omogućuje pasivni prihod u bitcoinu Odobren od HANFA-e 07.05.2020.

Više o fondu

SDA

SDA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom specijaliziran za ulaganje u Stablecoine

Otvoreni alternativni investicijski fond koji omogućuje pasivni prihod bez volatilnosti kripto imovine. Odobren od HANFA -e 24.02.2022.

Više o fondu

ZAMJENA UDJELA IZMEĐU FONDOVA JE BEZ DODATNIH TROŠKOVA

DIGITAL ASSET – Krovni otvoreni alternativni investicijski fond sa privatnom ponudom

HANFA je 24.2.2022. donijela Rješenje kojim društvu White Bridge Asset Management odobrava rad i osnivanje krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda Digital Asset. Ovaj krovni fond se sastoji od dva pod-fonda: (PDA) i (SDA)

Imovina i obveze pojedinog pod-Fonda su odvojeni od imovine i obveza ostalih pod-Fondova, kao i od sredstava društva za upravljanje te depozitara. Pod-Fondovi se prvenstveno razlikuju po cilju ulaganja, politici ulaganja i profilu rizičnosti pod-Fonda.