Alternativni investicijski fondovi

Passive Digital Asset

Prvi otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom za ulaganje u kripto imovinu u Hrvatskoj

Više o fondu >>

Stablecoin

Otvoreni alternativni investicijski fond koji će omogućiti ostvarivanje prinosa trgovanjem Stablecoina i valuta na centraliziranim platformama za trgovanje kripto imovine

Uskoro dostupan