Alternativni investicijski fondovi

PDA

PDA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom specijaliziran za ulaganje u Bitcoin

Prvi hrvatski otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom za ulaganje u kripto imovinu. Od 27.05.2020.

Investicijski cilj Fonda

Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima izloženost kripto imovini Bitcoin, uz značajno umanjenje tehničkih i drugih operativnih rizika vezanih uz samostalno držanje kripto imovine, odnosno trgovanja kripto imovinom.

Investicijska politika Fonda primarno je namijenjena ulagateljima koji žele ostvariti dugoročnu izloženost Bitcoinu.

Ulaganje u fond predstavlja visokorizično ulaganje, te se potencijalni ulagatelji posebno upozoravaju na karakteristike i moguće rizike ovakvih ulaganja.

Sigurno čuvanje sredstava

Imamo iznimno razvijen sustav skrbništva nad kriptovalutama, u suradnji sa Depozitarom, koji za rezultat ima značajno smanjenje operativnih rizika držanja kriptovaluta u odnosu na razinu koja je dostupna prosječnom privatnom ulagatelju.

Rezultati PDA fonda

Strategije

Omogućavamo izlaganje širokom rasponu kripto strategija razvijenih od naših iskusnih članova Uprave

U ostvarivanju investicijskog cilja, PDA Fond će primijeniti pasivnu investicijsku strategiju kroz koju će nastojati održati investiranost Fonda u Bitcoin, te na taj način omogućiti ulagateljima izloženost tržišnim rizicima Bitcoina.

PDA Fond KIID

(Ključne informacije za ulagatelje) Preuzimanje